A创意涂鸦课 创意手工(纸艺陶艺布艺纸粘土模型编织)

   年龄:3-6岁  每班10人以内 30课时/学期

   教学内容

        

 

B、 美术基础创作

    年龄:6-10岁  每班10人以内 30课时/学期

    教学内容

        


C、幼儿书法(硬笔书法、软笔书法)

   年龄:6-10岁  每班10人以内 30课时/学期

   教学内容


         

D、幼儿国画 (人物、山水、风景)

   年龄:6-10岁  每班10人以内 30课时/学期 

   教学内容

            


E、少儿美术基础(素描、水粉)

   年龄:10-13岁  每班10人以内 60课时/学期

   教学内容